Vilkår for brug af hjemmesiden

Denne hjemmeside drives af Odense Skønhedsklinik i Odense.

Såfremt De ikke kan acceptere betingelserne, beder vi Dem forlade hjemmesiden uden at gøre yderligere brug af den.

Denne hjemmeside er stillet gratis til deres rådighed.

Selvom Odense Skønhedsklinik har bestræbt sig for at sikre, at informationen på denne hjemmeside var korrekt, da den blev inkluderet, bør De være opmærksom på, at Odense Skønhedsklinik ikke påtager sig ansvaret, hvis informationen skulle vise sig at være ufuldstændig, unøjagtig eller forældet.

Bortset fra hvor det udtrykkeligt er nævnt, er Odense Skønhedsklinik ikke ansvarlig for indholdet eller brug af nogen hjemmesider.

Det er ikke tilladt at kopier, printe eller downloade information og indhold fra denne hjemmeside.

Alle henvendelser, vi får via hjemmesiden, vil blive behandlet fortroligt og vil ikke blive videregivet.

Selvom denne hjemmeside måtte indeholde links til andre hjemmesider, så har Odense Skønhedsklinik ikke kontrol over sådanne sider. Odense Skønhedsklinik kan ikke påtage sig ansvar for korrektheden eller andet af indhold, eller for sikkerheden for anvendelse af sådanne sider. Deres brug af sådanne sider sker på Deres egen risiko.

Persondatapolitik
På Odense Skønhedsklinik benytter vi cookies til at give dig som kunde en bedre oplevelse af sitet. Med cookies kan vi huske oplysninger for dig vedr. præferencer som f.eks. sidste menupunkt du har klikket på etc.
Cookies er ikke skadelige, og de gemmes lokalt på din computer, så andre ikke kan se dem. Du kan til en hver tid se og slette de cookies, der er gemt fra Odense Skønhedsklinik.

Dine personlige oplysninger
For at bestille tid til behandling på siden kræves det, at du oplyser følgende oplysninger:

• Navn
• Adresse
• Telefonnummer
• E-mail-adresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger kun med det formål at kunne tage imod dig på klinikken til behandling. Dit telefonnummer bruges kun som en sidste løsning, hvis vi ikke kan fange dig på email eller hvis du udbliver. Oplysningerne afgivet til Odense Skønhedsklinik videregives eller sælges på ingen måde til en tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Disse vilkår kan ændres af Odense Skønhedsklinik fra tid til anden. Deres brug af hjemmesiden efter sådanne ændringer udgør Deres accept af disse ændringer.

Spørgsmål eller forespørgsel, som De måtte have i relation til hjemmesiden eller i relation til Odense Skønhedsklinik, kan sendes til os på følgende adresse:

E-mail: kontakt@odense-skonhedsklinik.dk